**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
گروه توسعه شبکه و آموزش بهورزی

معرفی اعضا:

مدیرگروه:دکتر شاپور مسعودی فر

masoudifar.sh@dums.ac.ir

کارشناس:خانم ندا سبزقبایی دزفولی

sabzeghabaei.n@dums.ac.ir

کارشناس:خانم راضیه حلوایی زاده

halvaei.r@dums.ac.ir

کارشناس آموزش بهورزی:خانم فریده صفاری زاده

safarizadeh.f@dums.ac.ir

تلفن تماس با گروه:06415267821

شرح وظایف گروه:

  • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی،بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
  • برآورد و تامین نیروی انسانی و نظارت در پذیرش و آموزش بهورزان
  • بهبود استاندارد و منابع و تامین و توزیع تجهیزات
  • برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی از واحدهای تابعه
  • اجرای برنامه پزشک خانواده در شهر و روستا و نظارت بر اجرای آن
  • اجرای دستورالعملها و آیین نامه های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها