*****پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال*****مواد سوختي و ترقه را در مقادير کم يا انبوه هرگز در منزل نگه داري نکنيم..........به خاطرداشته باشيد همواره استفاده نادرست و بي رويه از وسايل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث ناگواري بدنبال دارد..........از آتش زدن لاستيک ، هيزم ، کارتن خالي و امثال اينها چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر، کوچه و خيابان خودداري نمائيم.........- کبريت و مواد آتش زا را از دسترس کودکان دور نگه داريم..........به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي لازم را بدهيم......... از پارک اتومبيل در کوچه ها و معابر تنگ خودداري کنيم چرا که آتش بازي در نزديکي وسايط نقليه که حامل بنزين و مواد سوختي هستند در صورت کمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي گرداند که چاشني انفجار آن کشيده شده است..........مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهيز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي هشدار دهيم..........به صاحبان فروشگاههاي مواد شيميايي و رنگ فروشيها توصيه مي کنیم که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان خودداري نمايند...........در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 با ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيم و در صورت آسیب دیدن فرد یا افراد با 115 تماس گرفته شود..........در شادی های فرزندان دلبندمان مشاركت كنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده های شان باشیم
تقویم
گروه توسعه شبکه و آموزش بهورزی

معرفی اعضا:

مدیرگروه:دکتر شاپور مسعودی فر

masoudifar.sh@dums.ac.ir

کارشناس:خانم ندا سبزقبایی دزفولی

sabzeghabaei.n@dums.ac.ir

کارشناس:خانم راضیه حلوایی زاده

halvaei.r@dums.ac.ir

کارشناس آموزش بهورزی:خانم فریده صفاری زاده

safarizadeh.f@dums.ac.ir

تلفن تماس با گروه:06415267821

شرح وظایف گروه:

  • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی،بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
  • برآورد و تامین نیروی انسانی و نظارت در پذیرش و آموزش بهورزان
  • بهبود استاندارد و منابع و تامین و توزیع تجهیزات
  • برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی از واحدهای تابعه
  • اجرای برنامه پزشک خانواده در شهر و روستا و نظارت بر اجرای آن
  • اجرای دستورالعملها و آیین نامه های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها