**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
عوامل فیزیکی

عوامل فیزیکی

   دانلود : حد_تماس_شغلي_عوامل_فيزيکي_محيط_کار-_ليزر.pdf           حجم فایل 520 KB
   دانلود : حد_تماس_شغلي_عوامل_فيزيكي_م.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : حد_تماس_شغلي_عوامل_فيزيكي_ماوراء_بنفش.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : حد_مجاز_آلودگي_صوتي.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : صدا(pdf).pdf           حجم فایل 1414 KB
   دانلود : ‌آيين_نامه_اجرايي_نحوه_ج.pdf           حجم فایل 194 KB