**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
قوانین و مقررات محیط کار

مجموعه قوانین و آیین نامه های بهداشت کار

   دانلود : مجموعه_قوانین_و_آیین_نامه_های_بهداشت_کار.doc           حجم فایل 846 KB
   دانلود : قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود : آئين_نامه_نحوة_ارائه_خدمات_بهداشت_حرفه_اي.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : آیین_نامه_تاسیسات_بهداشتی_کارگاه.doc           حجم فایل 87 KB
   دانلود : pasmann_madi_5.pdf           حجم فایل 1734 KB