*****پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال*****مواد سوختي و ترقه را در مقادير کم يا انبوه هرگز در منزل نگه داري نکنيم..........به خاطرداشته باشيد همواره استفاده نادرست و بي رويه از وسايل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث ناگواري بدنبال دارد..........از آتش زدن لاستيک ، هيزم ، کارتن خالي و امثال اينها چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر، کوچه و خيابان خودداري نمائيم.........- کبريت و مواد آتش زا را از دسترس کودکان دور نگه داريم..........به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي لازم را بدهيم......... از پارک اتومبيل در کوچه ها و معابر تنگ خودداري کنيم چرا که آتش بازي در نزديکي وسايط نقليه که حامل بنزين و مواد سوختي هستند در صورت کمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي گرداند که چاشني انفجار آن کشيده شده است..........مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهيز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي هشدار دهيم..........به صاحبان فروشگاههاي مواد شيميايي و رنگ فروشيها توصيه مي کنیم که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان خودداري نمايند...........در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 با ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيم و در صورت آسیب دیدن فرد یا افراد با 115 تماس گرفته شود..........در شادی های فرزندان دلبندمان مشاركت كنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده های شان باشیم
تقویم
شرح وظایف

امروز آمار به مثابه چراغي در دست مديران و برنامه ريزان کشورهاي توسعه يافته جهان است . ضرورت استفاده از آمار در برنامه ريزي با توجه به پيشرفت تکنولوژي و گسترش منابع طبيعي روز به روز بيشتر احساس ميگردد . اولين گام جمع آوري و ثبت صحيح و دقيق اطلاعات تحت يک فرآيند علمي ميباشد . دومين گام وجود متخصصين کارآمد جهت تهيه و تدوين شاخص هاي مناسب مبتني بر داده هاي موجود است . سومين گام نيز استفاده صحيح از شاخص ها جهت تصميم گيري، برنامه ريزي و سنجش عملکردها در حوزه هاي مختلف مديريتي است .

 

 

جايگاه آمار در سازمان‌هاي  بهداشتی

 

    امروزه در هر سازمان و تشكيلاتي، مديريت از اركان اصلي فعاليت‌ها، رشد و تداوم موجوديت آن سازمان مي‌باشد، به نحوي كه هر گونه ضعف و نقصان در اين ركن پيامدهاي زيانباري را براي آن مجموعه ايجاد مي‌نمايد. با توجه به سه وظيفه اصلي مديريت يعني سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مي‌توان به ميزان اين ركن پي برد. تحقق اين سه وظيفه مهم در مديريت نيازمند طيف وسيعي از آمار و اطلاعات است، به طوري كه بدون در دست داشتن آمار كافي، دقيق و به‌هنگام، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تعيين اهداف، راهكارها و فعاليت‌ها و در نهايت ارزيابي نتايج مربوطه امكان‌پذير نمي‌باشد. ضرورت اين امر در سازمان‌هاي  بهداشتی بر كسي پوشيده نيست، چرا كه ماهيت آمار و اطلاعات به گونه‌اي است كه نه تنها موجب تسهيل امر برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌شود بلكه مديران بهتر مي‌توانند پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي مخاطبين خود باشند و اين امر بدون وجود آمار و اطلاعات دقيق و كارآمد و متمركز امكان‌پذير نمي‌باشد.

 

شرح وظایف واحد آمار

-        جمع بندی تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس داده های جمع آوری شده

-        تهیه معیارها،شاخصها،طبقه بندی ها،جداول و دستورالعملهای مورد نیاز

-        ارتقای ثبت اطلاعات از طریق بازدید و نظارت

-        شرکت در جلسات و کارگاههای برگزار شده از سوی وزارتخانه متبوع

-        تهیه و توزیع گواهی های فوت استاندارد به واحدهای تابعه

-        نظارت بر جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از سازمانهای مربوطه نظیر شهرداری، پزشکی قانونی،بیمارستانها،مراکز بهداشتی درمانی

-        بررسی و مقایسه کلیه داده های مربوط به مرگ بین آمارهای ارسالی از مراکز روستایی با زیجهای حیاتی و آمارارسالی از بیمارستانها و شهرداری

-        محاسبه انواع شاخص ها و پردازش و تجزیه و تحلیل و رسم نمودارهای مربوط به مرگ و میر دانشکده نظیر ده علت اول مرگ،مرگ و میر گروههای در معرض خطر،مرگ و میر به تفکیک نوع سرطان و....

-        تهیه نشریه مربوط به اطلاعات مرگ و میر دانشکده بصورت سالیانه در قالب جداول و نمودارهای مربوطه

-        پایش و نظارت بر فعالیتهای واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی

-        تهیه وارائه آمار و اطلاعات مختلف خواسته شده از سوی ارگانها،سازمانها و فرمانداری

-        تهیه آمار جمعیت تحت پوشش دانشکده بر اساس جدول توزیع جمعیت و به تفکیک گروههای سنی و جنسی

-        کنترل نهایی داده های حاصل از سرشماری واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی

 

-        جمع آوری زیج حیاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی بصورت 6 ماهه در قالب معاونت بهداشتی

-        بررسی و مقایسه داده های مربوط به مرگ و میر زیج حیاتی با برنامه ثبت مرگ

-        تهیه شاخصهای بهداشتی قابل استخراج از زیج حیاتی

-        رسم نمودارهای مربوط به شاخصهای بهداشتی بصورت مقایسه ای 6 ماهه و سالیانه واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی