**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
شرح وظایف

امروز آمار به مثابه چراغي در دست مديران و برنامه ريزان کشورهاي توسعه يافته جهان است . ضرورت استفاده از آمار در برنامه ريزي با توجه به پيشرفت تکنولوژي و گسترش منابع طبيعي روز به روز بيشتر احساس ميگردد . اولين گام جمع آوري و ثبت صحيح و دقيق اطلاعات تحت يک فرآيند علمي ميباشد . دومين گام وجود متخصصين کارآمد جهت تهيه و تدوين شاخص هاي مناسب مبتني بر داده هاي موجود است . سومين گام نيز استفاده صحيح از شاخص ها جهت تصميم گيري، برنامه ريزي و سنجش عملکردها در حوزه هاي مختلف مديريتي است .

 

 

جايگاه آمار در سازمان‌هاي  بهداشتی

 

    امروزه در هر سازمان و تشكيلاتي، مديريت از اركان اصلي فعاليت‌ها، رشد و تداوم موجوديت آن سازمان مي‌باشد، به نحوي كه هر گونه ضعف و نقصان در اين ركن پيامدهاي زيانباري را براي آن مجموعه ايجاد مي‌نمايد. با توجه به سه وظيفه اصلي مديريت يعني سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مي‌توان به ميزان اين ركن پي برد. تحقق اين سه وظيفه مهم در مديريت نيازمند طيف وسيعي از آمار و اطلاعات است، به طوري كه بدون در دست داشتن آمار كافي، دقيق و به‌هنگام، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تعيين اهداف، راهكارها و فعاليت‌ها و در نهايت ارزيابي نتايج مربوطه امكان‌پذير نمي‌باشد. ضرورت اين امر در سازمان‌هاي  بهداشتی بر كسي پوشيده نيست، چرا كه ماهيت آمار و اطلاعات به گونه‌اي است كه نه تنها موجب تسهيل امر برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌شود بلكه مديران بهتر مي‌توانند پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي مخاطبين خود باشند و اين امر بدون وجود آمار و اطلاعات دقيق و كارآمد و متمركز امكان‌پذير نمي‌باشد.

 

شرح وظایف واحد آمار

-        جمع بندی تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس داده های جمع آوری شده

-        تهیه معیارها،شاخصها،طبقه بندی ها،جداول و دستورالعملهای مورد نیاز

-        ارتقای ثبت اطلاعات از طریق بازدید و نظارت

-        شرکت در جلسات و کارگاههای برگزار شده از سوی وزارتخانه متبوع

-        تهیه و توزیع گواهی های فوت استاندارد به واحدهای تابعه

-        نظارت بر جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از سازمانهای مربوطه نظیر شهرداری، پزشکی قانونی،بیمارستانها،مراکز بهداشتی درمانی

-        بررسی و مقایسه کلیه داده های مربوط به مرگ بین آمارهای ارسالی از مراکز روستایی با زیجهای حیاتی و آمارارسالی از بیمارستانها و شهرداری

-        محاسبه انواع شاخص ها و پردازش و تجزیه و تحلیل و رسم نمودارهای مربوط به مرگ و میر دانشکده نظیر ده علت اول مرگ،مرگ و میر گروههای در معرض خطر،مرگ و میر به تفکیک نوع سرطان و....

-        تهیه نشریه مربوط به اطلاعات مرگ و میر دانشکده بصورت سالیانه در قالب جداول و نمودارهای مربوطه

-        پایش و نظارت بر فعالیتهای واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی

-        تهیه وارائه آمار و اطلاعات مختلف خواسته شده از سوی ارگانها،سازمانها و فرمانداری

-        تهیه آمار جمعیت تحت پوشش دانشکده بر اساس جدول توزیع جمعیت و به تفکیک گروههای سنی و جنسی

-        کنترل نهایی داده های حاصل از سرشماری واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی

 

-        جمع آوری زیج حیاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی بصورت 6 ماهه در قالب معاونت بهداشتی

-        بررسی و مقایسه داده های مربوط به مرگ و میر زیج حیاتی با برنامه ثبت مرگ

-        تهیه شاخصهای بهداشتی قابل استخراج از زیج حیاتی

-        رسم نمودارهای مربوط به شاخصهای بهداشتی بصورت مقایسه ای 6 ماهه و سالیانه واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی