*****پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال*****مواد سوختي و ترقه را در مقادير کم يا انبوه هرگز در منزل نگه داري نکنيم..........به خاطرداشته باشيد همواره استفاده نادرست و بي رويه از وسايل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث ناگواري بدنبال دارد..........از آتش زدن لاستيک ، هيزم ، کارتن خالي و امثال اينها چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر، کوچه و خيابان خودداري نمائيم.........- کبريت و مواد آتش زا را از دسترس کودکان دور نگه داريم..........به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي لازم را بدهيم......... از پارک اتومبيل در کوچه ها و معابر تنگ خودداري کنيم چرا که آتش بازي در نزديکي وسايط نقليه که حامل بنزين و مواد سوختي هستند در صورت کمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي گرداند که چاشني انفجار آن کشيده شده است..........مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهيز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي هشدار دهيم..........به صاحبان فروشگاههاي مواد شيميايي و رنگ فروشيها توصيه مي کنیم که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان خودداري نمايند...........در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 با ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيم و در صورت آسیب دیدن فرد یا افراد با 115 تماس گرفته شود..........در شادی های فرزندان دلبندمان مشاركت كنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده های شان باشیم
تقویم
شرح وظایف

شرح وظایف

الف)برنامه ریزی:

ü    تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت بهداشت

ü    تدوین طرح های مداخله ای

ü    تدوین برنامه مناسبتهای خاص مثل روز ملی بهداشت محیط(یازدهم اسفند هرسال)

ü    تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

ü    تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای مرتبط با آب و غذا

ü    تدوین برنامه مدیریت بحران در بلایا

ب)نظارت و پایش

ü     پایش فعالیت های شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت

ü     پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی(دولتی و خصوصی)

ü     پایش فعالیت های خانه های بهداشت

ü     نظارت بر عملکرد تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی

ü     نظارت بر عملکرد تاسیسات فاضلاب

ü     نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

ü     نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی و صدعفونی اماکن عمومی

ü     نظارت بر عملکرد موسسات سم پاشی و ضدعفونی اماکن عمومی

ü     نظارت بر عملکرد آموزشگاه های بهداشت اصناف

ü     نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد  با شرکت های خدماتی شهرداری در خصوص مبارزه با جوندگان و دفع پسماند

ü     نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی

ü     نظارت بر اجرای طرح اتلاف سگ های ولگرد

 

 

ج)هماهنگی

1-هماهنگی درون بخشی

ü      هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر،پمفلت و تراکت

ü      هماهنگی با گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در خصوص پیشگیری و مهار بیماریهای روده ای و اپیدمی

ü      هماهنگی با گروه تغذیه و تنظیم خانواده در خصوص برنامه های کنترل نمک های یددار و غنی سازی آرد

ü      هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیر در مدارس

ü      هماهنگی با معاونت درمان در خصوص اعتباربخشی از بیمارستانها و بازدید مراکز پرتوزا

ü      هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

ü      هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

ü      هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

ü      هماهنگی با روابط عمومی و اعلام اخبار

2-هماهنگی برون بخشی

ü      هماهنگی با مراجع قضاییدر خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذایی

ü      هماهنگی با نیروی انتظامی در خصوص تعطیل واحدهای متخلف

ü      هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در خصوص کنترل کیفی و کمی آب شرب

ü      هماهنگی با سازمان بازرگانی و عضویت در کمیسیون نظارت

ü      هماهنگی با شهرداری ها

ü      هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه

ü      هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

ü      هماهنگی با مرکز سلامت محیط و کار

ü      هماهنگی با بهزیستی در خصوص تاسیس مهدهای کودک و مراکز نگهداری افراد سالمند و ناتوان جسمی

ü      هماهنگی با زندان ها به منظور بررسی وضعیت بهداشتی زندان ها

ü      هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شنا و مراکز تفریحی ورزشی

ü       هماهنگی با استانداری ها،فرمانداری ها و بخشداری ها

ه)نظارت بر اقدامات اجرایی

ü      نظارت بر اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

ü      نظارت بر اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

ü      نظارت بر اجرای طرح سالم سازی بوفه های مدارس

ü      نظارت بر اجرای برنامه شهر سالم CBI و روستای سالم BDN

ü      نظارت بر اجرای دستورالعمل های واصله از مرکز سلامت محیط و کار

ü      نظارت بر اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم شبکه

ü      نظارت بر اجرای طرح حذف جوش شیرین از تولیدی نانوائی ها

ü      نظارت بر اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف

ü      نظارت بر توقیف مواد غذایی فاسد و غیرمجاز

ü      نظارت بر اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس،توالت های روستایی،دفع زباله و فاضلاب

ü      نظارت بر رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط،مواد غذایی،فاضلاب،زباله و...از طریق سامانه 1490

ج)آموزش

ü      آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط و مواد غذایی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

ü      آمزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای اصناف

ü      آموزش های موردی گروههای هدف مختلف مثل مدارس و...

د)نظارت و کنترل

ü      نظازت و بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و امکن مسیر راهها(رستورانها و اغذیه فروشی ها و...)

ü      نظارت بر بازدید از مراکز بهداشتی درمانی،درمانگاهها و بیمارستانها

ü      بازدید از مراکز پرتو پزشکی

ü      نظارت بر بازدید از استخرهای شنا و باشگاه های ورزشی

ü      نظارت بر بازدید از پادگانها،اردوگاه ها،زندان ها و مراکز انتظامی

ü      نظارت بر بازدید از مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی

ü      نظارت بر بازدید از کارگاه ها و کارخانجات مواد خوراکی و بهداشتی

ü      نظارت بر بازدید از کارخانه های تولید یخ

ü      نظارت بر بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات

ü      نظارت بر بازدید از پایانه های مسافربری،ترمینالها و ایستگاه های راه آهن

ü      نظارت بر کنترل مواد غذایی و آشامیدنی از طریق نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه های غذا و دارو

ü      نظارت بر کنترل آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهذی و روستایی از طریق کلرسنجی و انجام نمونه برداری از آب

ü      نظارت بر کنترل نمک های یددار در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی از طریق یدسنجی

ü      نظارت بر کنترل نان های سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظر وجود جوش شیرین

ü      نظارت بر کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت،کلر باقی مانده و آلودگی میکروبی

ü      نظارت بر کنترل مواد غذایی مورد عرضه در بوفه های مدارس

ü      نظارت بر کنترل اقلام خوراکی،آشامیدنی وارداتی از نظر مجوزهای لازم و تاریخ تولید و انقضاء در سطح عرضه

ه)پشتیبانی

ü      مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی بهداشت محیط

ü      پیگیری اعتبارات بهداشت محیط

ü      پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستاها

ü      تامین مصالح و ابزار مورد نیاز به منظور بهبود دفع فضولات و زباله های روستایی،احداث و یا بهسازی توالت روستایی و...

ü      پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی

ü      پیگیری تجهیز انبار حوادث و سوانح غیرمترقبه

ز)ارزشیابی

ü      ارزشیابی دوره ای واحدهای محیطی و مراکز بهداشت

ح)جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

ü      جمع بندی فرم های آماری ارسالی از مراکز بهداشتدر معاونت امور بهداشتی

ü      تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه و سالیانه

ü      ارسال پسخوراند آمار و اطلاعات ارسالی از مراکز و مقایسه با حد انتظار و فعالیت مشابه دوره قبل

ü      ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به مرکز سلامت محیط و کار

ط)عضویت در کمیته ها،کمیسیون ها،شوراها،کارگروهها و گروه های کارشناسی

ü      عضویت در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

ü      عضویت در کمیسیون مجامع امور صنفی