**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
شرح وظایف

شرح وظایف

الف)برنامه ریزی:

ü    تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت بهداشت

ü    تدوین طرح های مداخله ای

ü    تدوین برنامه مناسبتهای خاص مثل روز ملی بهداشت محیط(یازدهم اسفند هرسال)

ü    تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

ü    تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای مرتبط با آب و غذا

ü    تدوین برنامه مدیریت بحران در بلایا

ب)نظارت و پایش

ü     پایش فعالیت های شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت

ü     پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی(دولتی و خصوصی)

ü     پایش فعالیت های خانه های بهداشت

ü     نظارت بر عملکرد تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی

ü     نظارت بر عملکرد تاسیسات فاضلاب

ü     نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

ü     نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی و صدعفونی اماکن عمومی

ü     نظارت بر عملکرد موسسات سم پاشی و ضدعفونی اماکن عمومی

ü     نظارت بر عملکرد آموزشگاه های بهداشت اصناف

ü     نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد  با شرکت های خدماتی شهرداری در خصوص مبارزه با جوندگان و دفع پسماند

ü     نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی

ü     نظارت بر اجرای طرح اتلاف سگ های ولگرد

 

 

ج)هماهنگی

1-هماهنگی درون بخشی

ü      هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر،پمفلت و تراکت

ü      هماهنگی با گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در خصوص پیشگیری و مهار بیماریهای روده ای و اپیدمی

ü      هماهنگی با گروه تغذیه و تنظیم خانواده در خصوص برنامه های کنترل نمک های یددار و غنی سازی آرد

ü      هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیر در مدارس

ü      هماهنگی با معاونت درمان در خصوص اعتباربخشی از بیمارستانها و بازدید مراکز پرتوزا

ü      هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

ü      هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

ü      هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

ü      هماهنگی با روابط عمومی و اعلام اخبار

2-هماهنگی برون بخشی

ü      هماهنگی با مراجع قضاییدر خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذایی

ü      هماهنگی با نیروی انتظامی در خصوص تعطیل واحدهای متخلف

ü      هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در خصوص کنترل کیفی و کمی آب شرب

ü      هماهنگی با سازمان بازرگانی و عضویت در کمیسیون نظارت

ü      هماهنگی با شهرداری ها

ü      هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه

ü      هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

ü      هماهنگی با مرکز سلامت محیط و کار

ü      هماهنگی با بهزیستی در خصوص تاسیس مهدهای کودک و مراکز نگهداری افراد سالمند و ناتوان جسمی

ü      هماهنگی با زندان ها به منظور بررسی وضعیت بهداشتی زندان ها

ü      هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شنا و مراکز تفریحی ورزشی

ü       هماهنگی با استانداری ها،فرمانداری ها و بخشداری ها

ه)نظارت بر اقدامات اجرایی

ü      نظارت بر اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

ü      نظارت بر اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

ü      نظارت بر اجرای طرح سالم سازی بوفه های مدارس

ü      نظارت بر اجرای برنامه شهر سالم CBI و روستای سالم BDN

ü      نظارت بر اجرای دستورالعمل های واصله از مرکز سلامت محیط و کار

ü      نظارت بر اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم شبکه

ü      نظارت بر اجرای طرح حذف جوش شیرین از تولیدی نانوائی ها

ü      نظارت بر اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف

ü      نظارت بر توقیف مواد غذایی فاسد و غیرمجاز

ü      نظارت بر اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس،توالت های روستایی،دفع زباله و فاضلاب

ü      نظارت بر رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط،مواد غذایی،فاضلاب،زباله و...از طریق سامانه 1490

ج)آموزش

ü      آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط و مواد غذایی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

ü      آمزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای اصناف

ü      آموزش های موردی گروههای هدف مختلف مثل مدارس و...

د)نظارت و کنترل

ü      نظازت و بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و امکن مسیر راهها(رستورانها و اغذیه فروشی ها و...)

ü      نظارت بر بازدید از مراکز بهداشتی درمانی،درمانگاهها و بیمارستانها

ü      بازدید از مراکز پرتو پزشکی

ü      نظارت بر بازدید از استخرهای شنا و باشگاه های ورزشی

ü      نظارت بر بازدید از پادگانها،اردوگاه ها،زندان ها و مراکز انتظامی

ü      نظارت بر بازدید از مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی

ü      نظارت بر بازدید از کارگاه ها و کارخانجات مواد خوراکی و بهداشتی

ü      نظارت بر بازدید از کارخانه های تولید یخ

ü      نظارت بر بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات

ü      نظارت بر بازدید از پایانه های مسافربری،ترمینالها و ایستگاه های راه آهن

ü      نظارت بر کنترل مواد غذایی و آشامیدنی از طریق نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه های غذا و دارو

ü      نظارت بر کنترل آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهذی و روستایی از طریق کلرسنجی و انجام نمونه برداری از آب

ü      نظارت بر کنترل نمک های یددار در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی از طریق یدسنجی

ü      نظارت بر کنترل نان های سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظر وجود جوش شیرین

ü      نظارت بر کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت،کلر باقی مانده و آلودگی میکروبی

ü      نظارت بر کنترل مواد غذایی مورد عرضه در بوفه های مدارس

ü      نظارت بر کنترل اقلام خوراکی،آشامیدنی وارداتی از نظر مجوزهای لازم و تاریخ تولید و انقضاء در سطح عرضه

ه)پشتیبانی

ü      مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی بهداشت محیط

ü      پیگیری اعتبارات بهداشت محیط

ü      پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستاها

ü      تامین مصالح و ابزار مورد نیاز به منظور بهبود دفع فضولات و زباله های روستایی،احداث و یا بهسازی توالت روستایی و...

ü      پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی

ü      پیگیری تجهیز انبار حوادث و سوانح غیرمترقبه

ز)ارزشیابی

ü      ارزشیابی دوره ای واحدهای محیطی و مراکز بهداشت

ح)جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

ü      جمع بندی فرم های آماری ارسالی از مراکز بهداشتدر معاونت امور بهداشتی

ü      تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه و سالیانه

ü      ارسال پسخوراند آمار و اطلاعات ارسالی از مراکز و مقایسه با حد انتظار و فعالیت مشابه دوره قبل

ü      ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به مرکز سلامت محیط و کار

ط)عضویت در کمیته ها،کمیسیون ها،شوراها،کارگروهها و گروه های کارشناسی

ü      عضویت در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

ü      عضویت در کمیسیون مجامع امور صنفی