**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
شرح وظایف

رويكرد واحد مديريت و كاهش خطر بلايا:

رویکردهای روزآمدی که نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران باید بر آن اساس باید استوار باشد:

·         رویکرد تمام مخاطرات، تمام جنبه های سلامت (All-hazards whole-health approach) در تمام فازهای مدیریت بلایا و فوریت­ها اعم از پیشگیری و کاهش آسیب، آمادگی، پاسخ و بازیابی

·   رویکرد پیش فعال نظام سلامت به مدیریت و کاهش خطر بلایا (Proactive approach of health system to DRM)

·         توجه به مخاطرات Extensive. این واژه در مقابل مخاطرات Intensive (مانند زلزله بم و ...) مطرح است و به مخاطراتی اشاره دارد که وقوع آنها نسبتا شایع است ولی شدت و آسیب آن­ها به انداره مخاطرات Intensive نیست و چندان مورد توجه دوربین و رسانه ها قرار نمی­گیرند.

 برنامه­ های مدیریت و کاهش خطر بلایا در حوزه بهداشت عمومی وزارت بهداشت

·         پیمایش ملی برنامه­ها و دستاوردهای معاونت­های بهداشت در مدیریت و کاهش خطر بلایا

·         ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه در ابعاد آمادگی عملکردی و ایمنی سازه­ای و غیرسازه­ای

·         تدوین و پایلوت برنامه ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

·         پوشش بیمه تسهیلات و منابع بهداشتی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان­ساخت

·         شناسنامه آسیب­ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

·         تدوین پروفایل وقوع و پیامد مخاطرات در جمهوری اسلامی ایران

·         بازبینی مستمر دستورالعمل­ ارایه خدمات بهداشتی در بلایا

·         ایمن­سازی تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا

 

کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ساخت

 

 قبل از وقوع بلایا:

·         · ارزیابی آسیب­پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

·         · اجرای اقدامات کاهش آسیب­پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

·         · جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­های سلامت-محور کاهش خطر بلایا

·         · آگاه­سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

·         · تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها

·         · ذخیره­سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

·         · استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

·         · اجرای برنامه­های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی

·         · اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

 

    در زمان وقوع بلایا:

·         · ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه

·         · ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب­دیده

·         · ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه هماهنگ، به­موقع و موثر

·         · پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه

 پس از وقوع بلایا :

·         · تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

·         · بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­های بهداشتی آسیب دیده

·         · مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

·         · پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

 

herfeiyedezfull@yahoo.com