*****پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال*****مواد سوختي و ترقه را در مقادير کم يا انبوه هرگز در منزل نگه داري نکنيم..........به خاطرداشته باشيد همواره استفاده نادرست و بي رويه از وسايل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث ناگواري بدنبال دارد..........از آتش زدن لاستيک ، هيزم ، کارتن خالي و امثال اينها چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر، کوچه و خيابان خودداري نمائيم.........- کبريت و مواد آتش زا را از دسترس کودکان دور نگه داريم..........به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي لازم را بدهيم......... از پارک اتومبيل در کوچه ها و معابر تنگ خودداري کنيم چرا که آتش بازي در نزديکي وسايط نقليه که حامل بنزين و مواد سوختي هستند در صورت کمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي گرداند که چاشني انفجار آن کشيده شده است..........مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهيز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي هشدار دهيم..........به صاحبان فروشگاههاي مواد شيميايي و رنگ فروشيها توصيه مي کنیم که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان خودداري نمايند...........در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 با ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيم و در صورت آسیب دیدن فرد یا افراد با 115 تماس گرفته شود..........در شادی های فرزندان دلبندمان مشاركت كنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده های شان باشیم
تقویم
منابع آموزشی

**منابع آموزشی و دستورالعملهای مدیریت سلامت مورد نیاز پرسنل بهداشتی و مراقبین سلامت**

 

   دانلود : میانسالان2.zip           حجم فایل 2578 KB
   دانلود : میانسالان7.zip           حجم فایل 15934 KB
   دانلود : میانسالان5.zip           حجم فایل 14005 KB
   دانلود : میانسالان6.zip           حجم فایل 18893 KB
   دانلود : میانسالان3.zip           حجم فایل 12260 KB
   دانلود : میانسالان4.zip           حجم فایل 3876 KB
   دانلود : میانسالان1.zip           حجم فایل 550 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان4.zip           حجم فایل 16063 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان3.zip           حجم فایل 14602 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان1.zip           حجم فایل 1623 KB
   دانلود : چک_لیست.zip           حجم فایل 356 KB
   دانلود : 2راهنمای_تغذیه_در_دوران_بارداری_و_شیردهی.zip           حجم فایل 18080 KB
   دانلود : 1راهنمای_تغذیه_در_دوران_بارداری_و_شیردهی.zip           حجم فایل 20397 KB
   دانلود : دفتر_مادران_جدید93.zip           حجم فایل 39 KB
   دانلود : 2کتاب_مراقبت_مرگ_مادر.zip           حجم فایل 25667 KB
   دانلود : 1کتاب_مراقبت_مرگ_مادر.rar           حجم فایل 22763 KB
   دانلود : 2میانسالان.zip           حجم فایل 2578 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان2.zip           حجم فایل 9729 KB
   دانلود : salamat_barvari.zip           حجم فایل 16917 KB
   دانلود : فرمهای_آماری_برنامه_مادران.zip           حجم فایل 145 KB
   دانلود : فرم_جدید93.zip           حجم فایل 5026 KB
   دانلود : سایردستور_عمل_ها.zip           حجم فایل 7191 KB
   دانلود : راهنمای_وزن_گیری_91.zip           حجم فایل 7013 KB
   دانلود : doc.چک_لیست_شهری_.pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : دفترچه_مراقبت_مادر_ونوزاد.doc           حجم فایل 1622 KB
   دانلود : دفترچه_پسخوراند.xls           حجم فایل 44 KB
   دانلود : 92._kardan.pdf           حجم فایل 2141 KB
   دانلود : Mama_Book.92.pdf           حجم فایل 8504 KB
   دانلود : مدارس.rar           حجم فایل 3804 KB
   دانلود : بسته_خدمت_جوانان.zip           حجم فایل 6933 KB
   دانلود : سالمندان.rar           حجم فایل 8412 KB