**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
منابع آموزشی

**منابع آموزشی و دستورالعملهای مدیریت سلامت مورد نیاز پرسنل بهداشتی و مراقبین سلامت**

 

   دانلود : میانسالان2.zip           حجم فایل 2578 KB
   دانلود : میانسالان7.zip           حجم فایل 15934 KB
   دانلود : میانسالان5.zip           حجم فایل 14005 KB
   دانلود : میانسالان6.zip           حجم فایل 18893 KB
   دانلود : میانسالان3.zip           حجم فایل 12260 KB
   دانلود : میانسالان4.zip           حجم فایل 3876 KB
   دانلود : میانسالان1.zip           حجم فایل 550 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان4.zip           حجم فایل 16063 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان3.zip           حجم فایل 14602 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان1.zip           حجم فایل 1623 KB
   دانلود : چک_لیست.zip           حجم فایل 356 KB
   دانلود : 2راهنمای_تغذیه_در_دوران_بارداری_و_شیردهی.zip           حجم فایل 18080 KB
   دانلود : 1راهنمای_تغذیه_در_دوران_بارداری_و_شیردهی.zip           حجم فایل 20397 KB
   دانلود : دفتر_مادران_جدید93.zip           حجم فایل 39 KB
   دانلود : 2کتاب_مراقبت_مرگ_مادر.zip           حجم فایل 25667 KB
   دانلود : 1کتاب_مراقبت_مرگ_مادر.rar           حجم فایل 22763 KB
   دانلود : 2میانسالان.zip           حجم فایل 2578 KB
   دانلود : منابع_آموزشی_کودکان2.zip           حجم فایل 9729 KB
   دانلود : salamat_barvari.zip           حجم فایل 16917 KB
   دانلود : فرمهای_آماری_برنامه_مادران.zip           حجم فایل 145 KB
   دانلود : فرم_جدید93.zip           حجم فایل 5026 KB
   دانلود : سایردستور_عمل_ها.zip           حجم فایل 7191 KB
   دانلود : راهنمای_وزن_گیری_91.zip           حجم فایل 7013 KB
   دانلود : doc.چک_لیست_شهری_.pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : دفترچه_مراقبت_مادر_ونوزاد.doc           حجم فایل 1622 KB
   دانلود : دفترچه_پسخوراند.xls           حجم فایل 44 KB
   دانلود : 92._kardan.pdf           حجم فایل 2141 KB
   دانلود : Mama_Book.92.pdf           حجم فایل 8504 KB
   دانلود : مدارس.rar           حجم فایل 3804 KB
   دانلود : بسته_خدمت_جوانان.zip           حجم فایل 6933 KB
   دانلود : سالمندان.rar           حجم فایل 8412 KB