*****پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال*****مواد سوختي و ترقه را در مقادير کم يا انبوه هرگز در منزل نگه داري نکنيم..........به خاطرداشته باشيد همواره استفاده نادرست و بي رويه از وسايل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث ناگواري بدنبال دارد..........از آتش زدن لاستيک ، هيزم ، کارتن خالي و امثال اينها چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر، کوچه و خيابان خودداري نمائيم.........- کبريت و مواد آتش زا را از دسترس کودکان دور نگه داريم..........به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي لازم را بدهيم......... از پارک اتومبيل در کوچه ها و معابر تنگ خودداري کنيم چرا که آتش بازي در نزديکي وسايط نقليه که حامل بنزين و مواد سوختي هستند در صورت کمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي گرداند که چاشني انفجار آن کشيده شده است..........مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهيز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي هشدار دهيم..........به صاحبان فروشگاههاي مواد شيميايي و رنگ فروشيها توصيه مي کنیم که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان خودداري نمايند...........در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 با ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيم و در صورت آسیب دیدن فرد یا افراد با 115 تماس گرفته شود..........در شادی های فرزندان دلبندمان مشاركت كنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده های شان باشیم
تقویم
اهم فعالیت های گروه توسعه شبکه

اهم فعالیت های گروه توسعه شبکه :


ü             -دریافت بخشنامه ها و دستورالعمل های الحاقی از مرکز مدیریت شبکه و ابلاغ به شهرستان ها

ü      -دریافت اعتبارات بیمه روستائی از سازمان بیمه سلامت و توزیع در شهرستان های تابعه

ü      -نظارت بر فرآیند سرشماری سالیانه و ورود اطلاعات حاصل از سرشماری در سامانه

ü      -نظارت برحسن اجرای برنامه پزشک خانواده روستائی

ü      -دریافت آمارهای مرتبط با بیمه روستائی از شهرستان ها، کنترل آن ها، جمع بندی و ارسال به مرکز مدیریت شبکه

ü      -تدوین طرح گسترش و تشکیلات و بررسی پیشنهادات پیش بینی واحدهای بهداشتی

ü      -نظارت بر 2 سامانه iehs , hnis  درخصوص ورود اطلاعات و داده ها

ü      -پایش از مراکز بهداشت شهرستان های تابعه

ü      -ارزیابی پایش های مشترک با بیمه سلامت و بررسی اطلاعات ثبت شده در برنامه نرم افزاری بیمه سلامت استان و ارسال گزارش اخذ شده به مرکز بهداشت شهرستان ها

ü      -شرکت در جلسات برگزار شده در ستاد هماهنگی بیمه روستائی استان و بیمه سلامت درخصوص نحوه تعامل با بیمه و آخرین دستورالعمل بیمه روستائی و ...

ü      -توزیع پزشکان طرحی به شهرستان های تابعه

ü      -هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد

ü      -بررسي و برآورد نياز شهرستان ها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني

ü      -پایش و نظارت بر اجرای برنامه های جاری

ü      -تدوین چک لیست واحد جهت انجام پایش مراکز بهداشت شهرستان ها از مراکز بیمه روستائی

ü      -برگزاری جلسات توجیهی و آشنائی با دستورالعمل های جدید جهت روسای مراکز بهداشت و مسئولین گسترش شهرستان ها

ü      -صدور مجوز جذب پزشک در قالب برنامه بیمه روستائی

ü      -بررسی و تائید GIS  شهرستان ها

ü      -برگزاری جلسه با نمایندگان پزشکان و ماماهای شاغل در برنامه بیمه روستائی شهرستان های تابعه به منظور بیان مشکلات در حین اجرا و درنتیجه ارائه راهکار جهت حل مسائل و مشکلات