**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
فصلنامه مجازی

جهت مشاهده فایل های ذیل بر روی آنها کلیک نمایید.


   دانلود : هشتمین_نشریه_شمال_شرق.rar           حجم فایل 3383 KB
   دانلود : سیزدهمین_شماره_فصلنامه__سلامت_قطب_تهران.pdf           حجم فایل 5680 KB
   دانلود : فصلنامه_قطب_شمال_شرق-تابستان95.pdf           حجم فایل 10948 KB
   دانلود : نهمین_شماره_نشریه_داوطبین_شیراز.pdf           حجم فایل 5400 KB
   دانلود : نشریه_شماره4_داوطلبین.pdf           حجم فایل 8910 KB
   دانلود : نشریه_تابستان95زاهدان.pdf           حجم فایل 4698 KB
   دانلود : دهمین_نشریه_داوطلبان_شیراز.pdf           حجم فایل 6357 KB
   دانلود : فصلنامه_داوطلبان_سلامت_شماره_یازدهم.pdf-2.pdf           حجم فایل 6777 KB
   دانلود : دوازدهمین_نشریه_قطب_تهران.pdf           حجم فایل 4746 KB