آیا میدانید سطح آمادگی خانوارهای ایرانی در بلایا تنها 8 درصد است******** سالانه بطور متوسط حدود 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت میکنند و 1/5 میلیون نفر هم متاثر میشوند********حساس سازی جامعه ، بهره مندی از توان جامعه و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا است********آیا میدانید در برخورد با حوادث طبیعی اولین گام حفظ خونسردی می باشد********ما میتوانیم در ساخت و سازهای جدید و برنامه های توسعه ای کاری کنیم که نسل آینده در ایرانی ایمن زندگی کنند.
تقویم
مرکز بهداشت شهرستان شوش

صفحه در دست طراحي مي باشد